shurevietnam.vn
Hotline: 0904.660.658
Hỗ trợ khách hàng
0904.660.658

Hướng dẫn định tuyến các luồng AES67 từ QSC Core đến thiết bị hỗ trợ Shure Dante

Các luồng AES67 có thể được định tuyến đến thiết bị hỗ trợ Shure Dante (chẳng hạn như MXA910 và MXA710) khi sử dụng AES67 tới DSP của bên thứ ba.

AES67 là tiêu chuẩn kỹ thuật cho khả năng tương tác của âm thanh qua IP và âm thanh qua Ethernet (AoE) của thiết bị âm thanh. AES67 xác định các yêu cầu để đồng bộ hóa, đặt ưu tiên QoS cho lưu lượng phương tiện và khởi tạo các luồng phương tiện với các giao thức tiêu chuẩn từ bộ giao thức Internet. Từ đó người dùng thấy được tầm quan trọng của AES67 với một thiết bị âm thanh.

Để tạo luồng AES67 cho thiết bị Dante, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Đảm bảo AES67 được bật trên thiết bị Dante của bạn. Xem  bài viết Bật AES67 trên Thiết bị Shure trong mục Tin Tức của Shurevietnam để biết hướng dẫn.

2. Đảm bảo thiết bị của bạn đang sử dụng chương trình cơ sở mới nhất. Truy cập trang Cập nhật chương trình cơ sở của Shure  để được hướng dẫn.

3. Đảm bảo công tắc của bạn được định cấu hình chính xác. Xem  Định cấu hình Công tắc Mạng cho Thiết bị Shure và Dante / AES67 để biết hướng dẫn.

4. Trong Q-SYS Designer, tạo khối Máy phát AES67 trong Thiết kế lõi QSC của bạn. Trong Thiết kế sơ đồ, nhấp vào dấu "+" và chọn Máy phát AES67 . Khi nó được thêm vào Vị trí mặc định của bạn, hãy kéo khối AES67 TX vào thiết kế sơ đồ của bạn.

5. Nhấp vào thành phần và thực hiện các điều chỉnh sau:

  •  Đặt Tên theo ý nghĩa của căn phòng để tránh nhàm lẫn về sau.
  •  Đặt Chế độ kết nối thành Tự động . 
  • Đặt Đếm kênh thành 1 . (nếu bạn cần nhiều kênh hơn cho ứng dụng Tham chiếu không phải AEC, thì số kênh phải khớp với số kênh dự kiến)

6. Kết nối âm thanh mong muốn từ trong QSC Core với khối Máy phát AES67. Đối với Tham chiếu AEC, đây thường sẽ là cùng một âm thanh đi đến các loa trong phòng.

7. Lưu thiết kế vào Core and Run của bạn.

8. Trong Q-SYS Designer, chọn Tệp > Tải từ Core & Connect .

9. Nhấp vào khối Máy phát AES67 để mở chế độ xem của nó

10. Đổi tên luồng, nếu tên đã nhập trước đó không được lưu đúng cách.

Lưu ý: Shurevietnam khuyên bạn nên định cấu hình địa chỉ thủ công trên khối bộ phát này để duy trì các địa chỉ IP duy nhất khi sử dụng nhiều khối Bộ phát AES67 và để duy trì kết nối của các tuyến trong Bộ điều khiển Dante nếu QSC Core khởi động lại. Mở khối và điền vào hai octet cuối cùng của địa chỉ IP. Địa chỉ IP luồng đa hướng phải bắt đầu bằng 239.  Chúng tôi khuyên bạn nên tuân theo tiêu chuẩn Dante là  239.69.xxx.xxx. Ghi lại địa chỉ này sau khi nó được đặt là địa chỉ không trùng lặp. 

12. Trong Bộ điều khiển Dante, bây giờ bạn sẽ thấy bộ phát AES67 ở hàng trên cùng màu xanh lam với tên của luồng QSC Core AES67 của bạn.

13. Sử dụng Bộ điều khiển Dante để định tuyến luồng này đến Tham chiếu AEC của thiết bị Dante Trong  sử dụng bộ phát đến các điểm chéo của bộ thu.

Khi thực hiện đầy đủ các thao tác mà AES67 chưa được định tuyển, tốt hơn hết bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ của chuyên gia âm thanh Shure hoặc liên hệ đến hotline Shurevietnam.vn.

Bài viết khác